Pompa ciepła i panele
Just another WordPress site

Pompy ciepła – ile to kosztuje?

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

pompa-ciepla[1]Jakie koszty generują pompy ciepła? Czy ich stosowanie jest nie tylko ekologiczne, ale również opłacalne? Koszty montażu wspomnianych urządzeń są dość duże, jednak nietrudno otrzymać dofinansowanie, które pokrywa znaczną ich część. Sama eksploatacja to już tylko przyjemność i to w dodatku taka, która nie szkodzi środowisku. Pompy, przy użyciu których możliwe jest ogrzewanie domu, a także wody na użytek gospodarstwa, kosztują od 17 do 25 tysięcy złotych. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z inwestycją, która po upływie kilku lat zwraca się z nawiązką. Po poniesieniu dość dużego wydatku nie trzeba kupować opału ani tym bardziej płacić wysokich rachunków za gaz – można w prosty i niezawodny sposób wykorzystać ciepło magazynowane w przyrodzie, jednocześnie zupełnie jej nie szkodząc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Pompy ciepła – ekologiczne urządzenia grzewcze

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

HRCschemat[1]Czym właściwie są pompy ciepła? Niczym innym niż ekologicznymi urządzeniami, dzięki zastosowaniu których można ogrzać cały dom – tanio i w sposób niezagrażający środowisku. Wykorzystując energię słoneczną, która gromadzi się w ziemi, wodach gruntowych czy powietrzu, pompa ogrzewa nie tylko budynek, ale także wodę. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii po pierwsze zapewnia niezależność od dostaw węgla, gazu czy innych materiałów opałowych, a poza tym jest przyjazne środowisku, ponieważ nie przyczynia się do jego nadmiernej eksploatacji. Wydobywanie węgla w sposób oczywisty niszczy przyrodę, tak samo zresztą jak palenie nim w piecu i produkowanie zanieczyszczeń. Palenie drewnem nie dość, że jest nieefektywne, to jeszcze prowadzi do przetrzebiania lasów, których powierzchnia kurczy się w zatrważającym tempie. Read the rest of this entry »

Comments Off

WENTYLATORY

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Do tłoczenia powietrza służą najczęściej wentylatory odśrodkowe a rzadziej wentylatory osiowe. Wentylatory osiowe (śrubowe) do wytworzenia takiej samej wysokości ciśnienia wymagają znacznie większych szybkości obwodowych niż wentylatory odśrodkowe, wskutek czego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania hałasów. Wentylatorów tych używa się przede wszystkim do tłoczenia wielkich ilości powietrza przy niewielkich ciśnieniach, np. jako wentylatorów wywiewnych albo w pomieszczeniach o względnie wysokim poziomie hałasu, a więc w zakładach przemysłowych. Jeśli chodzi o cenę, zajmowanie miejsca, a przy dużych mocach również i sprawność przewyższają one wentylatory odśrodkowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE POWIETRZA

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Bezpośrednie ogrzewanie powietrza piecami grzejnymi na opał stały spotyka się jedynie w prostych urządzeniach, które służą przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, a jedynie ubocznie przeznaczone są do ich wietrzenia. Odnosi się to również z pewnymi ograniczeniami do nagrzewnic powietrza opalanych gazem. Do ogrzewania powietrza używa się z zasady rur ożebrowanych ogrzewanych parą lub wodą, zmontowanych w postaci registru. W zależności od potrzeby łączy się pewną liczbę szeregów rur równolegle albo szeregowo. Czynnik grzejny płynie rurami a powietrze – pomiędzy rurami. Read the rest of this entry »

Comments Off

KANAŁY

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Przy wykonywaniu kanałów trzeba zwracać szczególną uwagę na dwa warunki, a mianowicie na łatwość czyszczenia i mały opór przepływu.
ŁATWOść CZYSZCZENIA KANAŁÓW. Spełnienie tego warunku pod względem budowlanym stwarza duże trudności, ale jest bezwzględnie konieczne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że niemożliwe do oczyszczenia części już po niedługim czasie silnie brudza się i że stan ten może trwać cale lata a nawet dziesiątki lat, a zatem pełna ilość powietrza doprowadzanego do ludzi przechodzi przez nieoczyszczone części. Założenie, że kanały, w których panują stosunkowo wysokie prędkości przepływu powietrza czyszczą się same, jest błędne. Trzeba ponadto liczyć się z zanieczyszczeniem kanałów podczas przerw w użytkowaniu. Materiały o gładkich powierzchniach dobrze się nadają do budowy kanałów ze względu na łatwość utrzymania w czystości i mniejsze opory przepływu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Powierzchnia tłumiącą dźwięki

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Najprostszym sposobem jest pokrycie ścian kanałów odpowiednimi materiałami tłumiącymi dźwięki albo wbudowanie tłumików z płyt z materiału dźwiękochłonnego. Powierzchnię tłumiącą dźwięki powiększa się przy tym przez równoległe łączenie wielu płyt umieszczonych w kierunku zgodnym z kierunkiem kanału. Dla tłumienia niskich częstotliwości nadają się dobrze tłumiki dźwięku z podwójnymi ścianami. Z cienkich płyt absorbujących tworzy się współdrgającą wewnętrzną powierzchnię ściany, która w połączeniu z umieszczonym w przestrzeni pośredniej materiałem tłumiącym dźwięki odbiera część energii dźwięku od przepływającego powietrza. Przez wyborze różnych grubości warstw i ciężarów pokrycia wewnętrznego można dostosować pochłanianie dźwięku do dominującej częstotliwości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Komora wentylacyjna

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Filtr, nagrzewnicę albo chłodnicę powietrza, klapy powietrzne, a czasem również i wentylator umieszcza się albo w formie zespołu razem w jednej obudowie, albo w oddzielnej komorze. W małych urządzeniach wentylacyjnych, a szczególnie w urządzeniach klimatyzacyjnych, stosuje się raczej wykonanie w postaci zespołu; przy wysokich wydajnościach wentylacji mniej kosztowna jest komora powietrzna wybudowana na miejscu. Możliwe są również kombinacje obu tych rodzajów wykonania. W murowanych komorach powietrznych należy zwracać uwagę, aby powietrze z zewnątrz w ogóle nie mogło przedostawać się przez nieszczelności i nie pogarszało stanu przygotowywanego powietrza. Mur musi być suchy i chroniony przed przenikaniem wody gruntowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

CENTRALE WENTYLACYJNE

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Dla ułatwienia obsługi i dozoru urządzenia wentylacyjnego zestawia się razem w centrali wentylacyjnej najważniejsze urządzenia maszynowe i techniczne. Powietrze zewnętrzne zostaje najpierw oczyszczone, później ogrzane, a w końcu wtłoczone za pomocą wentylatora przez sieć kanałów do pomieszczeń wentylowanych. W lecie można za pomocą obejścia pominąć nagrzewnicę wstępną, a przez to zmniejszyć moc wentylatora. Przez zastosowanie przestawianych klap b można również podczas normalnej pracy zmienić stosunek ilości powietrza płynącego przez nagrzewnicę i obejście, a przez to regulować temperaturę powietrza nawiewanego bez dławienia przepływu czynnika grzejnego. Zaletą tego rodzaju regulacji temperatury jest reagowanie bez opóźnienia na impulsy sterujące. Read the rest of this entry »

Comments Off

Hałas

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Hałas pochodzi przede wszystkim z centrali urządzenia wentylacyjnego, a mianowicie wskutek pracy wentylatorów. Należy zatem zawsze dążyć do tego, aby wszystkie wstrząsy pochodzące z drgań i powstające równolegle z nimi hałasy utrzymywać na możliwie niskim poziomie i zapobiegać dalszemu ich rozchodzeniu się . Znaczna część drgań pochodzi z pracy łożysk silników i wentylatorów; rozchodzą się one zarówno przez powietrze jak również i przez fundamenty. Zakłócenia te dają się zmniejszyć przez dobre wyważenie wirników i przez szczególnie staranny rodzaj wykonania łożysk (łożyska ślizgowe pracują znacznie ciszej niż łożyska rolkowe). Dla uniknięcia bezpośredniego rozchodzenia się drgań należy umieszczać podstawy maszyn na amortyzatorach drgań. Read the rest of this entry »

Comments Off

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Powietrze nawiewane gromadzi się nad podłogą i musi być przez powietrze dopływające tłoczone do góry wbrew własnemu dążeniu. Istotną cechą jest znów przesuwanie się powietrza szerokim frontem i równomierne przepłukiwanie pomieszczenia. Przyjęte wyżej założenia, że podłoga i sufit są równomiernie pokryte otworami powietrznymi rzadko jedynie daje się zrealizować. Często otwory powietrza nawiewanego i wywiewanego są umieszczone na ścianach. Jeśli powietrze jest przy tym prowadzone przez pomieszczenie wbrew jego własnej tendencji przepływu, wtedy nic się nie zmienia wraz z usytuowaniem otworów do wypływu powietrza; Sytuacja zmienia się natomiast, jeżeli dołem doprowadza się powietrze cieplejsze lub górą powietrze zimniejsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries