Pompa ciepła i panele
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH Smyki. Przy zbiorze wysuszonego siana zachodzi konieczność ułożenia go na polu w stertę przy pomocy smyka. Smyk zabiera pewną ilość siana z wałka i przewozi ją na miejsce układania sterty. Stosuje się smyki o pociągu konnym względnie mechanicznym. Konny smyk sporządzony sposobem gospodarczym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

MASZYNY DO SPRZĘTU ZBÓŻ AGROTECHNICZNE WYMAGANIA I TYPY MASZYN Sprzęt zbóż jest jedną z najważniejszych prac gospodarstwa rolnego. Sprzęt musi być dokonany we właściwym, możliwie krótkim czasie i bez strat. Straty mogą być zredukowane do minimum, gdy maszyna będzie dokładnie uregulowana i praca jej należycie zorganizowana. Zmechanizowany sprzęt zbóż można wykonać albo oddzielnie, przy pomocy maszyn prostych, albo bardziej udoskonalonym sposobem przy pomocy kombajnów. Czynności sprzętu obejmują ścięcie źdźbeł, wiązanie ich w snopy, składanie w mendle (kopice), układanie w sterty i omłot. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

KOSIARKA-ZNIWIARKA Kosiarka-żniwiarka jest maszyną ciągnioną końmi – można ją także doczepić do ciągnika. Posiada ona pomost, do którego z przodu jest przymocowany przyrząd tnący . Przyrząd tnący z obu końców posiada rozdzielacze (prawy i lewy). Cała maszyna opiera się na kole napędowym , kole polowym oraz na dwukołowym przodku . Zaczep , połączony zawiasowo z ramą maszyny, jest utrzymywany w odpowiedniej pozycji przy pomocy cięgła i dźwigni. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Górna szczęka jest umocowana zawiasowo, przez co dziób może otwierać się i zamykać. Supłacz jest tak umieszczony w aparacie wiążącym, że koniec sznurka pierwotnie znajdujący się w zacisku i drugi jego koniec doprowadzony iglicą znajdują się ponad szczękami. Celem wyjaśnienia pracy supłacza są uwidocznione fazy tworzenia węzła. Dziób początkowo jest zamknięty , a na jego górnej szczęce leżą obie nici sznura; supłacz obrócił się o jedną czwartą obrotu; – o pół obrotu, – o trzy czwarte obrotu, supłacz, który wykonał pełny obrót. W pozycjach rolka supłacza opiera się o prowadnicę, która nie pozwala mu otworzyć się, wskutek czego obie nici sznurka owijają się na supłaczu i w ten sposób tworzą pętlę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przekazywanie ruchu na okresowo pracujące części aparatu i wału ugniataczy zapewnia się przy pomocy automatycznie działającego sprzęgła , które włącza się na skutek działania dźwigni ugniatacza pod naciskiem uformowanego snopa. W tym celu na przedni koniec wału wykorbionego ugniataczy luźno nasadzono stożkowe koło zębate , na którym zawiasowo osadzono dwuramienną dźwignię ze sprężyną. Obok tego koła zębatego na tym samym wale jest osadzona tarcza z występami. Przy obracaniu się wału korbowego tarcza jednym ze swych występów zaczepia rolkę i pociąga za sobą koło zębate . Lecz gdy tylko naciśniemy górny koniec dwuramiennej dźwigni, przestawi się ona i zajmie pozycję przy której występy tarczy nie będą zaczepiać o rolkę, a koło zębate zatrzyma się nieruchomo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Drugie czyszczenie składa się z wentylatora i skrzyni z dwoma sitami. Służy ono do oddzielania lekkich domieszek od ziarna, które spadnie na pochylnię znajdującą się pod klepiskiem. Siła podmuchu powietrza jest regulowana dwiema zasłonami znajdującymi się u wlotowych otworów wentylatora. Druga wialnia jest zaopatrzona następującym asortymentem sit dla różnych gatunków zbóż . Ziarno po przejściu przez obydwa sita drugiej wialni trafia do trzeciego czyszczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Młocarnie MK-1100 budowane są wraz z urządzeniem do omłotu traw (koniczyny, lucerny itp. ). W tych młocarniach poza sitem dla plew pierwszej wialni jest wmontowany ślimak, który podaje główki koniczyny wychodzące z pierwszego czyszczenia do odrzutnika. Odrzutnik wyrzuca główki rurą do góry na bęben wycierający ustawiony na wierzchu młocarni. Bęben wycierający rozdziera główki i wyrzuca masę omłóconą na sito znajdujące się nad wytrząsaczem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pomieszczenie powinno być zaopatrzone w okno zapewniające dostateczne oświetlenie, poza tym należy dać sztuczne oświetlenie. Podłoga powinna być wykonana z materiału nieprzepuszczalnego, ściany do wysokości 1,2 m – nieprzesiąkliwe oraz gładkie. Podłoga w oddzielnych pomieszczeniach ustępowych powinna być również nieprzepuszczalna i wzniesiona co najmniej 15 cm nad poziom podwórza. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w przedsionek lub w podwójne drzwi. Ustępy ogólne muszą być ogrzewane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘allegro częstochowa’

MECHANIZACJ A ROBÓT POLOWYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Nasycenie się wody tlenem przy zetknięciu z powietrzem zależy od prędkości przepływu . Jeżeli ścieki mają być odprowadzane do rzeki, powinien być zbadany bilans tlenowy tego odbiornika. Kiedy rozcieńczenie jest dostateczne, wówczas nie stwierdza się braku tlenu i proces samooczyszczania się przebiega energicznie. Odwrotnie, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia zapas tlenu ulega wyczerpaniu i występuje gnicie, tj. powolny rozkład anaerobowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries