Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

MLOCARNIE AGROTECHNICZNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

MŁOCARNIE AGROTECHNICZNE WYMAGANIA TYPY MASZYN Młocarniami dokonuje się omłotu zboża. Omłot jest to wydzielenie ziarna z kłosów. Wydzielenie to musi być wykonane całkowicie i bez uszkodzenia ziarna. W tym celu młocarnie bywają zaopatrzone w cały szereg różnych urządzeń. W zależności od tego, jak dokładnie dokonuje się oddzielenia ziarna od słomy i wszelkiego rodzaju domieszek, młocarnie dzielą się na młocarnie bez czyszczenia, młocarnie czyszczące proste i młocarnie czyszczące złożone. Do pierwszych zaliczamy te młocarnie, które dokonują tylko omłotu. Podstawowymi częściami tych maszyn są: bęben i klepisko. Proste młocarnie, czyszczące jednocześnie z omłotem, dokonują częściowego oddzielenia ziarna od słomy i plew; posiadają one oprócz bębna i klepiska – wytrząsacz rafę, a czasem i wialnię. Złożone młocarnie czyszczące przeprowadzaj ą cały, proces omłotu dając ziarno czyste po oddzieleniu słomy, zgonin i plewy. [hasła pokrewne: panele elewacyjne, pompa hydroforowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

MLOCARNIE AGROTECHNICZNE

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI MŁOCARŃ ZBOZOWYCH Młocarnie bez czyszczenia. Te maszyny są znane pod nazwą maszyn ręcznych lub ręczno-kieratowych, ponieważ są uruchomiane przy pomocy 2-4 robotników lub kieratem (2-4 koni). Przekrój takiej młocarni. Na powierzchni bębna i klepiska są przymocowane sztyfty, które wykonują wymłacanie ziarna z kłosów. W tych młocarniach klepisko jest umieszczone ponad bębnem. Celem usprawnienia i bezpieczeństwa pracy przed młocarnią umocowuje się drewniany stół , po którym ręcznie doprowadza się zboże równą warstwą do szczeliny pomiędzy bębnem i klepiskiem. Obracający się bęben uderza zboże, chwyta je i przeciąga między sztyftami klepiska, omłaca i wyrzuca na pochylnię , po której omłócona masa wysypuje się z maszyny, Na tym kończy się działanie młocarni bez czyszczenia. Aby oddzielić słomę od ziarna, trzeba ją ręcznie przetrząsać. Przekładnia z wału ręcznej korby na wał bębna jest zapewniona za pomocą kół zębatych. Bęben robi około 1000 obrotów na minutę. Jakość pracy młocarni jest uzależniona od wielkości szczeliny między sztyftami bębna i sztyftami klepiska. Wielkość szczeliny dobiera się stosownie do gatunku młóconego zboża. Ponieważ sztyfty mają kształt stożkowaty, wielkość szczeliny można łatwo regulować przybliżając lub odsuwając klepisko od bębna. Jeżeli szczelina jest zanadto wąska , to bęben będzie kaleczył ziarno i odwrotnie przy zbytnim oddaleniu klepiska od bębna młocarnia nie będzie dokładnie wymłacać ziarna. Układ klepiska i bębna, da jednocześnie nie wymłócone i okaleczone ziarna. Celem usunięcia tego należy klepisko przesunąć w prawo, aby szczeliny pomiędzy sztyftami bębna i klepiska z obu stron były jednakowe. [więcej w: panele elewacyjne, pompa hydroforowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries