Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Kiedy rozcienczenie jest dostateczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Nasycenie się wody tlenem przy zetknięciu z powietrzem zależy od prędkości przepływu . Jeżeli ścieki mają być odprowadzane do rzeki, powinien być zbadany bilans tlenowy tego odbiornika. Kiedy rozcieńczenie jest dostateczne, wówczas nie stwierdza się braku tlenu i proces samooczyszczania się przebiega energicznie. Odwrotnie, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia zapas tlenu ulega wyczerpaniu i występuje gnicie, tj. powolny rozkład anaerobowy. Woda w odbiorniku jest w pewnym stopniu nasycona tlenem, poza tym w rozważanym okresie przede wszystkim w pierwszym dniu po doprowadzeniu ścieków, gdy zapotrzebowanie tlenu jest największej, następuje dalsze wzbogacenie wody w tlen . Współczynnik f jest stosunkiem dobowego natlenienia się do dobowego zapotrzebowania tlenu. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele elewacyjne, kolektory słoneczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Kiedy rozcienczenie jest dostateczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . Poza tym stopień zanieczyszczenia ścieków związkami organicznymi określa się za pomocą zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania się ścieków (BZT5). [przypisy: kolektory słoneczne, pompy lakiernicze, panele fotowoltaiczne ]

Comments Off

« Previous Entries