Pompa ciepła i panele
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Końce płócien ściąga się sprzączkami. Aby płótna pracowały dobrze, należy uważać, by wałki były ustawione równolegle do siebie oraz, by pasy płócien były napięte równomiernie. W przeciwnym wypadku płótno zajmie położenie skośne i listwy przy przesuwaniu się po wałkach będą się łamać. Płótna kurczą się w wilgotnym powietrzu oraz pod wpływem rosy lub deszczu, dlatego przy zmianie pogody trzeba zmieniać napięcie płócien. Po skończonej pracy należy rozluźnić sprzączki płócien lub zdjąć płótno z wałków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Mechanizm przeniesienia napędu górnego płótna podnośnika wyrównywacza ,i motowidło umieszczone są w przedniej części snopowiązałki. Aparat wiążący otrzymuje napęd od wału ugniataczy z tym, że aparat wiążący zaczyna swą pracę tylko wtedy, gdy zbierze się snop odpowiedniej wielkości i zwartości; a przerywa ją z chwilą związania snopa i zrzucenia go na nośnik snopów. Aparat wiążący jest zmontowany na oddzielnej ramie przymocowanej do głównej ramy snopowiązałki. Na ramie aparatu wiążącego jest umocowany stół ustawiony skośnie. Pod stołem są umieszczone: wał wykorbiony ugniataczy i wał iglicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Podczas pracy należy skrzynki od czasu do czasu opróżniać, aby uniknąć ich przepełnienia. By ułatwić pracę przy ustawianiu snopów w stygi lub mendle, należy odłożone garście układać rzędami prostopadle do kierunku ruchu maszyny przy pracy kosiarką zapewnia to robotnik zrzucający zboże. W czasie pracy żniwiarek i snopowiązałek zrzucenie następuje Samoczynnie i może być regulowane odpowiednim pedałem. Pielęgnacja maszyn żniwnych polega na systematycznych oględzinach, oczyszczaniu, smarowaniu, kontrolowaniu i dokręcaniu wszystkich połączeń, jak również na usuwaniu wszelkich uszkodzeń zauważonych przy oględzinach. Łożyska szybko obracających się części należy smarować co dwie godziny, resztę łożysk – dwa, trzy razy na dzień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ocieplenie poddasza wełną mineralną krok po kroku’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

PRACA MŁOCARNIAMI Młócić można w obrębie obejścia gospodarstwa i bezpośrednio w polu. W każdym wypadku dla ustawienia młocarni trzeba wybrać równą płaszczyznę zwaną klepiskiem. Na klepisko wybiera się miejsce o twardym gruncie. Po przygotowaniu klepiska ustawia się na nim młocarnię w ten sposób, by wylot słomy pokrywał się z kierunkiem wiatru, ewentualnie nieco odchylał się od niego. Koła młocarni unieruchamia się za pomocą klinów i setągaczy. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries