Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne ścienne’

zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania sie scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Zawartość tlenu w wodach czystych, przy pełnym nasyceniu, zależy od temperatury . Zawartość tlenu w wodzie destylowanej przy pełnym nasyceniu i ciśnieniu powietrza 760 mm Hg BZTs ścieków przemysłowych waha się w szerokich granicach. BZTs można wyrazić w g/M dn, np. dla ścieków o znacznej koncentracji, których BZT5 = 400 mg/l, przy odprowadzaniu 125 l ścieków od mieszkańca i na dobę otrzymamy: 400 X 125 = 50 000 mg/M dn (59 g/M dn), a ścieków oczyszczonych mechanicznie (wstępnie): 50 X 700/f} = 35 g/M dn. Woda nasyca się -tlenem wskutek fotosyntezy oraz zetknięcia się z powietrzem. W ostatnim przypadku przy bujnym rozwoju roślin i słonecznej pogodzie zawartość tlenu w wodzie może znacznie przekroczyć stan pełnego nasycenia. [przypisy: panele dekoracyjne ścienne, pompa hydrauliczna, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne ścienne’

zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania sie scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

W kanalizacji ogólnospławnej wody z rynien deszczowych i wpustów podwórzowych oraz ścieki gospodarcze odpływają wspólnym przykanalikiem. W kanalizacji rozdzielczej do sieci kanalizacyjnej mogą być odprowadzane wyłącznie ścieki gospodarcze, natomiast wody opadowe, spływające z dachów i podwórzy, odprowadzane są rynsztokami ulicznymi. Dołączanie rynien deszczowych i wpustów podwórzowych do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej niepełnej. jest niedopuszczalne. Ponieważ w osiedlach wiejskich kanalizacja ogólnospławna jest stosowana wyjątkowo, przeto w dalszym ciągu zostaną omówione tylko połączenia domowe dla kanalizacji rozdzielczej niepełnej. W obrębie podwórza przewody poziome należy układać wzdłuż budynków, na zewnątrz ścian, w odległości minimalnej 2-3 m. [więcej w: panele dekoracyjne ścienne, oczyszczalnia przydomowa, pompa próżniowa ]

Comments Off

« Previous Entries