Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne’

WENTYLATORY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do tłoczenia powietrza służą najczęściej wentylatory odśrodkowe a rzadziej wentylatory osiowe. Wentylatory osiowe (śrubowe) do wytworzenia takiej samej wysokości ciśnienia wymagają znacznie większych szybkości obwodowych niż wentylatory odśrodkowe, wskutek czego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania hałasów. Wentylatorów tych używa się przede wszystkim do tłoczenia wielkich ilości powietrza przy niewielkich ciśnieniach, np. jako wentylatorów wywiewnych albo w pomieszczeniach o względnie wysokim poziomie hałasu, a więc w zakładach przemysłowych. Jeśli chodzi o cenę, zajmowanie miejsca, a przy dużych mocach również i sprawność przewyższają one wentylatory odśrodkowe. Wentylatory promieniowe (odśrodkowe) wykonuje się z łopatkami zagiętymi do przodu, do tyłu albo prostymi. Zależność między liczbą obrotów, wydajnością i wysokością ciśnienia oraz charakterystyki rozmaitych typów wentylatorów będą omówione dalej. Wirniki z łopatkami zagiętymi do przodu przy jednakowej liczbie obrotów i ilości powietrza pozwalają na uzyskanie wyższego ciśnienia niż to ma miejsce przy wirnikach z łopatkami zagiętymi do tyłu. Wadą tych wirników jest szybki wzrost poboru mocy przy wzroście ilości tłoczonego powietrza, co powoduje konieczność dokładnego ustalenia oporu urządzenia wentylacyjnego albo stosowanie silników napędowych obliczonych z nadmiarem; natomiast w wirnikach z łopatkami zagiętymi do tyłu, niebezpieczeństwo przeciążenia silnika przy podwyższonej ilości tłoczonego powietrza jest niewielkie; wytwarzają one również mniejszy hałas. O ile wentylatory osiowe są z zasady napędzane bezpośrednio, to przy wentylatorach odśrodkowych przeważa napęd za pomocą pasków klinowych. Silnik można wtedy ustawić na podstawie przymocowanej do obudowy wentylatora albo zupełnie oddzielnie. Napęd pośredni umożliwia zastosowanie mniej kosztownych silników o wyższej liczbie obrotów, a także ułatwia wbudowanie i wymontowanie silnika oraz ewentualną zmianę liczby obrotów wentylatora. Przy osobnych fundamentach można również przerwać drogę przenoszenia się dźwięków z silnika na obudowę wentylatora. [przypisy: panele dekoracyjne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele dekoracyjne’

WENTYLATORY

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Hałas pochodzi przede wszystkim z centrali urządzenia wentylacyjnego, a mianowicie wskutek pracy wentylatorów. Należy zatem zawsze dążyć do tego, aby wszystkie wstrząsy pochodzące z drgań i powstające równolegle z nimi hałasy utrzymywać na możliwie niskim poziomie i zapobiegać dalszemu ich rozchodzeniu się . Znaczna część drgań pochodzi z pracy łożysk silników i wentylatorów; rozchodzą się one zarówno przez powietrze jak również i przez fundamenty. Zakłócenia te dają się zmniejszyć przez dobre wyważenie wirników i przez szczególnie staranny rodzaj wykonania łożysk (łożyska ślizgowe pracują znacznie ciszej niż łożyska rolkowe). Dla uniknięcia bezpośredniego rozchodzenia się drgań należy umieszczać podstawy maszyn na amortyzatorach drgań. Do tłumienia drgań nadają się miękkie materiały jak guma i korek, które najczęściej stosuje się w formie płyt. Przy takim wykonaniu należy zwracać uwagę, aby połączenia dźwiękowe nie tworzyły się przez śruby mocujące. Wyższe wymagania spełniają specjalne gumowe i sprężynowe amortyzatory drgań, przy których nie ma sztywnego połączenia między wentylatorem, a fundamentem. Dla uniknięcia zjawisk rezonansu, częstotliwość drgań własnych systemu agregat + sprężyna nie powinna leżeć w pobliżu wentylatora na płycie częstotliwości drgań wzbudzanych. Wspólny fundament wentylatora i silnika napędowego musi być dostatecznie ciężki i wykonany w formie odpornej na zginanie; w tym celu należy ramy fundamentu ze stali profilowanej zatopić w betonie. W przypadku bardzo dużych wentylatorów, należy całkowicie oddzielić fundament wentylatora od fundamentu budynku. Umieszczenie wentylatora na stropie powoduje niebezpieczeństwo drgań całego stropu nawet przy zastosowaniu podkładek tłumiących drgania. Dla uniknięcia tego można ustawić wentylatory na specjalnych dźwigarach, które przenoszą ciężar wentylatora na ściany. Oczywiście dźwigary muszą być wsparte na ścianach w sposób izolujący dźwięki i drgania. Dalszemu przenoszeniu drgań z obudowy wentylatora na ściany kanału powietrznego zapobiega się, włączając pośrednio odcinki kanału z płótna żaglowego. W samym wentylatorze powstają szumy wywołane uderzeniami łopatek wirnika oraz dużymi prędkościami powietrza i tworzeniem wirów po- wietrznych. Te fale dźwiękowe są przenoszone przede wszystkim przez samą siec rozprowadzającą powietrze. Z drugiej strony kanały, ich odgałęzienia i wyloty powietrza pochłaniają pewną część przenoszonej energii dźwięku. Według Zellera pochłanianie dźwięków przez ścianki blaszane albo pokryte tynkiem wapiennym jest jednak w krytycznym zakresie do 250 Hz niewielkie. Konieczność zmusza więc często do stosowania dodatkowych środków zabezpieczających. [hasła pokrewne: panele dekoracyjne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne ]

Comments Off

« Previous Entries