Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele elewacyjne’

Kiedy rozcienczenie jest dostateczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Nasycenie się wody tlenem przy zetknięciu z powietrzem zależy od prędkości przepływu . Jeżeli ścieki mają być odprowadzane do rzeki, powinien być zbadany bilans tlenowy tego odbiornika. Kiedy rozcieńczenie jest dostateczne, wówczas nie stwierdza się braku tlenu i proces samooczyszczania się przebiega energicznie. Odwrotnie, w przypadku niedostatecznego rozcieńczenia zapas tlenu ulega wyczerpaniu i występuje gnicie, tj. powolny rozkład anaerobowy. Woda w odbiorniku jest w pewnym stopniu nasycona tlenem, poza tym w rozważanym okresie przede wszystkim w pierwszym dniu po doprowadzeniu ścieków, gdy zapotrzebowanie tlenu jest największej, następuje dalsze wzbogacenie wody w tlen . Współczynnik f jest stosunkiem dobowego natlenienia się do dobowego zapotrzebowania tlenu. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele elewacyjne, kolektory słoneczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele elewacyjne’

Kiedy rozcienczenie jest dostateczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Osad ze ścieków gromadzących się na dnie rzek lub wód stojących stanowi stałe niebezpieczeństwo dla ryb, raków i innych zwierząt. wodnych, ze względu na. wydzielanie trujących gazów w środowisku anaerobowym. Jeżeli tlen w wodzie odbiornika występuje w dostatecznej ilości, związki organiczne w krótkim czasie ulegają rozkładowi (rozkład aerobowy). Substancje azotowe tworzą związki amonowe, które z kolei przechodzą w azotyny, a następnie w azotany, końcowe ogniwo łańcucha rozkładu. Azotany są doskonałym nawozem dla roślin zielonych. Występujące w środowisku wodnym przyczyniają się do bujnego rozwoju planktonu roślinnego, wodorostów i roślin wyższych, które z kolei są pokarmem dla organizmów wyższych, m. in. skorupiaki, owady, płazy. Te wraz z roślinami są pokarmem ryb i kaczek spożywanych przez ludzi. Podobnie wygląda kołowy obieg materii, kiedy ścieki są użytkowane rolniczo. Plony z nawodnianych łąk, pastwisk i gruntów ornych służą jako pokarm dla zwierząt domowych. [patrz też: panele elewacyjne, panele szklane do kuchni, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

« Previous Entries