Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele słoneczne’

Zbiorniki pluczace o pojemnosci 6-8 I zaopatrzone sa w dzwon oraz plywak regulujacy doplyw wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Zbiorniki płuczące o pojemności 6-8 I zaopatrzone są w dzwon oraz pływak regulujący dopływ wody. Oprócz zbiorników płuczących są często stosowane specjalny spłukiwacze ustępowe, przepuszczające po naciśnięciu określoną objętość wody. Spłukiwacze te muszą być tak skonstruowane, aby nie zachodziła możliwość zassania zanieczyszczeń do sieci wodociągowej (w przypadku chwilowego podciśnienia w sieci). Pisuary są zazwyczaj wykonywane jako miski fajansowe. Ze względu na kłopotliwe utrzymywanie ich w czystości nie powinny być zakładane w mieszkaniach. W szkołach, koszarach itp. pisuary zaopatruje się w zbiorniczki płuczące, wylewające każdorazowo ok. 2,5 l wody co 5-10 min. Zlewy żeliwne emaliowane stanowią jedno Z najczęściej stosowanych urządzeń. Wykonywane są z wysoką lub niską ścianką (PN/B-203l-34), owalne, prostokątne oraz owalne-kątowe. Zmywaki i zlewozmywaki – kamionkowe, fajansowe, żeliwne emaliowane, różnych kształtów, o jednej lub dwóch misach. [patrz też: panele słoneczne, pompa hydrauliczna, panele podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele słoneczne’

Zbiorniki pluczace o pojemnosci 6-8 I zaopatrzone sa w dzwon oraz plywak regulujacy doplyw wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2016

Do tłoczenia powietrza służą najczęściej wentylatory odśrodkowe a rzadziej wentylatory osiowe. Wentylatory osiowe (śrubowe) do wytworzenia takiej samej wysokości ciśnienia wymagają znacznie większych szybkości obwodowych niż wentylatory odśrodkowe, wskutek czego wzrasta niebezpieczeństwo powstawania hałasów. Wentylatorów tych używa się przede wszystkim do tłoczenia wielkich ilości powietrza przy niewielkich ciśnieniach, np. jako wentylatorów wywiewnych albo w pomieszczeniach o względnie wysokim poziomie hałasu, a więc w zakładach przemysłowych. Jeśli chodzi o cenę, zajmowanie miejsca, a przy dużych mocach również i sprawność przewyższają one wentylatory odśrodkowe. Wentylatory promieniowe (odśrodkowe) wykonuje się z łopatkami zagiętymi do przodu, do tyłu albo prostymi. Zależność między liczbą obrotów, wydajnością i wysokością ciśnienia oraz charakterystyki rozmaitych typów wentylatorów będą omówione dalej. Wirniki z łopatkami zagiętymi do przodu przy jednakowej liczbie obrotów i ilości powietrza pozwalają na uzyskanie wyższego ciśnienia niż to ma miejsce przy wirnikach z łopatkami zagiętymi do tyłu. Wadą tych wirników jest szybki wzrost poboru mocy przy wzroście ilości tłoczonego powietrza, co powoduje konieczność dokładnego ustalenia oporu urządzenia wentylacyjnego albo stosowanie silników napędowych obliczonych z nadmiarem; natomiast w wirnikach z łopatkami zagiętymi do tyłu, niebezpieczeństwo przeciążenia silnika przy podwyższonej ilości tłoczonego powietrza jest niewielkie; wytwarzają one również mniejszy hałas. O ile wentylatory osiowe są z zasady napędzane bezpośrednio, to przy wentylatorach odśrodkowych przeważa napęd za pomocą pasków klinowych. Silnik można wtedy ustawić na podstawie przymocowanej do obudowy wentylatora albo zupełnie oddzielnie. Napęd pośredni umożliwia zastosowanie mniej kosztownych silników o wyższej liczbie obrotów, a także ułatwia wbudowanie i wymontowanie silnika oraz ewentualną zmianę liczby obrotów wentylatora. Przy osobnych fundamentach można również przerwać drogę przenoszenia się dźwięków z silnika na obudowę wentylatora. [przypisy: panele dekoracyjne, panele fotowoltaiczne, panele słoneczne ]

Comments Off

« Previous Entries