Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele szklane do kuchni’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Jednostką odpływu jest odpływ z typowego zlewu kuchennego wynoszący 0,33 lisek (N = 1). Odpowiednio wartości N wynoszą: dla umywalki – 0,50, dla wanny lub zmywaka – 2,0, dla ustępu zaopatrzonego w zbiorniczek płuczący – 3,60. Gdy dla zainstalowania przyborów N = 10, co odpowiada 3,3 lIsek, wówczas przyjmuje się, że jednocześnie będzie odpływać tylko 20% ścieków, tj. 0,66 •lIsek. Dla N = 20 odpływ wyniesie 14()/o, dla N = 30 odpowiednio 1l,5()/o . Urządzenie wewnątrz budynku należy tak projektować, aby przybory kanalizacyjne na poszczególnych piętrach znajdowały się nad sobą, co ogranicza liczbę pionów kanalizacyjnych i ułatwia montaż . Przybory kanalizacyjne łączy-się z pionem za pomocą tzw. podejść, których maksymalna długość od pionu powinna wynosić 3,5 m. [podobne: pompa hydrauliczna, panele szklane do kuchni, pompa próżniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane do kuchni’

Jednostka odplywu jest odplyw z typowego zlewu kuchennego

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2016

Osad ze ścieków gromadzących się na dnie rzek lub wód stojących stanowi stałe niebezpieczeństwo dla ryb, raków i innych zwierząt. wodnych, ze względu na. wydzielanie trujących gazów w środowisku anaerobowym. Jeżeli tlen w wodzie odbiornika występuje w dostatecznej ilości, związki organiczne w krótkim czasie ulegają rozkładowi (rozkład aerobowy). Substancje azotowe tworzą związki amonowe, które z kolei przechodzą w azotyny, a następnie w azotany, końcowe ogniwo łańcucha rozkładu. Azotany są doskonałym nawozem dla roślin zielonych. Występujące w środowisku wodnym przyczyniają się do bujnego rozwoju planktonu roślinnego, wodorostów i roślin wyższych, które z kolei są pokarmem dla organizmów wyższych, m. in. skorupiaki, owady, płazy. Te wraz z roślinami są pokarmem ryb i kaczek spożywanych przez ludzi. Podobnie wygląda kołowy obieg materii, kiedy ścieki są użytkowane rolniczo. Plony z nawodnianych łąk, pastwisk i gruntów ornych służą jako pokarm dla zwierząt domowych. [patrz też: panele elewacyjne, panele szklane do kuchni, panele ogrodzeniowe ]

Comments Off

« Previous Entries