Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘panele szklane’

Proces samooczyszczania sie scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Człowiek spożywając pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wyprodukowane na polach nawodnianych ściekami, zamyka krąg obiegu materii . W pewnych przypadkach woda, np. płynąca kaskadami, może zawierać nadmiar tlenu (przesycenie). W procesie samooczyszczania się ścieków w pierwszym okresie następuje rozkład węglowodanów i proces ten przy temp. + O “C trwa około 20 dni. Z pewnym opóźnieniem następuje rozkład związków azotowych i trwa długo. Rozkład takich ciał, jak guma, woski, żywice, skóra garbowana itp. trwa bardzo długo nawet do kilku lat. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu przy temp. + 20 ,oC w ciągu 20 dni spada prawie do zera . W ciągu pierwszej doby i przy temp. + 20 -c spadek zapotrzebowania wynosi ok. 200/0, a w ciągu 5 dni 65- 70010. Jako miernik przyjęto 5-dniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5. Dla wód gospodarczych BZT20 = 2,1-1,3 BZT5. Wartość BZT5 czystych wód rzecznych wynosi ok. 2 mg/l, zanieczyszczonych – ok. 10 mg/l, ścieków bytowo-gospodarczych zależy od normy odpływu na mieszkańca i dzień i wynosi przy 50 11M. dn. – 600 do 800 mg O2/1, przy 100 oraz przy 200 lIM. dn. – dwa lub cztery razy mniej. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele szklane’

Proces samooczyszczania sie scieków

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Bezpośrednie ogrzewanie powietrza piecami grzejnymi na opał stały spotyka się jedynie w prostych urządzeniach, które służą przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, a jedynie ubocznie przeznaczone są do ich wietrzenia. Odnosi się to również z pewnymi ograniczeniami do nagrzewnic powietrza opalanych gazem. Do ogrzewania powietrza używa się z zasady rur ożebrowanych ogrzewanych parą lub wodą, zmontowanych w postaci registru. W zależności od potrzeby łączy się pewną liczbę szeregów rur równolegle albo szeregowo. Czynnik grzejny płynie rurami a powietrze – pomiędzy rurami. W używanych często powierzchniach grzejnych z rur stalowych, żebra z blachy o grubości 0,5-;.-0,7 mm o przekrojach okrągłych albo wielokątnych nasuwa się w niewielkich odstępach na rury o średnicach 12-20 mm albo nawija się je w postaci spiralnej taśmy. Kontakt metaliczny między rurą a żebrem poprawia się przez zwykłe cyn- kowanie w kąpieli. Główną zaletą registru rur, w przeciwieństwie do innych rodzajów grzejników, jest wysoka wydajność na jednostkę powierzchni, względnie objętości oraz niska cena. Stosuje się je również o do chłodzenia. Poszczególne registry można o łączyć równolegle i szeregowo. Łączenie równoległe stosuje się zwykle przy nagrzewnicach wstępnych, zaś łączenie szeregowe w przypadku chłodzenia, przy czym czynnik chłodzący prowadzi się przez register przeciw prądowi powietrza. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries