Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pompa hydroforowa’

Kazdy przybór kanalizacyjny musi byc zaopatrzony w zamkniecia wodne

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Każdy przybór kanalizacyjny musi być zaopatrzony w zamknięcia wodne, zabezpieczające przed przedostawaniem się gazów kanałowych do pomieszczenia. Czasami ze względów konstrukcyjnych stosuje się odsadzki (odchylenia od pionu) pod kątem nie większym niż 45°. Piony prowadzi się niekiedy w bruzdach, które zakrywa się cienkimi płytkami, np. gipsowymi, co umożliwia dostęp do przewodu, Piony kanalizacyjne zaopatruje się w rurę wywiewną obsadzoną 0,5 m poniżej dachu i wyprowadzoną 0,5-1,0 m ponad dach. Są to rury z blachy cynkowej, których średnica jest o 50-75 mm większa niż średnica pionu. Zamknięcie wodne, tzw. syfony , wykonuje się z kamionki, żeliwa, żeliwa polewanego, ołowiu i mosiądzu poniklowanego. Wstawiane są tuż za urządzeniem kanalizacyjnym i mają kształt Litery U lub S. W zlewach, zmywakach i wannach dopływ wody do syfonu odbywa się przez kratę o otworach 5 mm, co zabezpiecza syfon przed zanieczyszczeniem i rozbija strumień wody, zwalniając wypływ wody z syfonu. Wskutek tego nie tworzy się słup wody, który spadając może stać się przyczyną wyssania wody z syfonu. [więcej w: pompy ciepła, pompa hydroforowa, oczyszczalnia przydomowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompa hydroforowa’

Kazdy przybór kanalizacyjny musi byc zaopatrzony w zamkniecia wodne

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

W wodach rzecznych nasyconych tlenem czas przepływu do osiągnięcia największego obniżenia linii braku tlenu wynosi w lecie ok. 3 dni; do punktu zwrotnego dalsze ± 3 dn. Im wyższe wartości f, tj. lepsze napowietrzanie, tym wyżej podane czasy są krótsze. PRZYKŁAD. Do rzeki wolno płynącej o BZTs = 9,2 mg/l i objętości przepływu 1,8 m3/sek, o zawartości tlenu 5,5 mg/l, przy temperaturze wody 20° C wpuszcza się ścieki o obj. 3300 m3/eLn o zawartości tlenu 2,0 mg/I i BZTs = 260mgil. Należy podać charakterystyczne wartości linii braku tlenu. Sekundowy odpływ ścieków wynosi q = 0,038 m3/sek 24•3600 5. [więcej w: kolektory słoneczne, pompa hydroforowa, pompy ciepła ]

Comments Off

« Previous Entries