Pompa ciepła
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pompy lakiernicze’

Istnieja liczne sposoby obliczania bilansów tlenowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Istnieją liczne sposoby obliczania bilansów tlenowych. Są to sposoby przybliżone, ponieważ proces samooczyszczania się wody rzecznej zależy od wielu zmiennych czynników: – Od głębokości wody, w wodach płytkich oczyszczanie wody przebiega energicznie. – Od temperatury. W zimie, w rzekach pokrytych lodem, przebieg samo oczyszczania ulega znacznemu zahamowaniu. – Od nagromadzenia osadów w korycie rzeki. Gnijące osady zmniejszają zawartość tlenu w wodzie . – Od prędkości i burzliwości przepływu. – Od zmian IW BZTs ścieków. Streeter i badacze radzieccy ujmują matematycznie procesy biochemiczne, rozważając niedobór rozpuszczonego tlenu w wodzie odbiornika, w miarę upływu czasu. [hasła pokrewne: szamba betonowe, pompy lakiernicze, pompa próżniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy lakiernicze’

Istnieja liczne sposoby obliczania bilansów tlenowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Przebieg samooczyszczania ścieków wpuszczonych do rzeki zależy między innymi od koncentracji ścieków i stopnia rozcieńczenia. Przy dużej zawartości związków organicznych w ściekach już rozcieńczonych tlen w krótkim czasie zostaje wyczerpany i następuje powolny rozkład anaerobowy przez bakterie beztlenowe, które potrzebny dla siebie tlen czerpią z rozkładu związków organicznych. Zawartość związków organicznych można określić za pomocą traktowania określonej ilości wody roztworem KMn04 o określonym stężeniu. Zużycie KMn04 dla wody czystej wynosi 12 mg/l. Ze względu na małą dokładność tej metody, utlenialność ścieków (ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu) oznacza się za pomocą K2Cr207 (dwuchromian potasu); jeszcze lepsze wyniki daje KJ03 (jodan potasu) . Poza tym stopień zanieczyszczenia ścieków związkami organicznymi określa się za pomocą zapotrzebowania tlenu w procesie samooczyszczania się ścieków (BZT5). [przypisy: kolektory słoneczne, pompy lakiernicze, panele fotowoltaiczne ]

Comments Off

« Previous Entries