Pompa ciepła i panele
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Powietrze nawiewane gromadzi się nad podłogą i musi być przez powietrze dopływające tłoczone do góry wbrew własnemu dążeniu. Istotną cechą jest znów przesuwanie się powietrza szerokim frontem i równomierne przepłukiwanie pomieszczenia. Przyjęte wyżej założenia, że podłoga i sufit są równomiernie pokryte otworami powietrznymi rzadko jedynie daje się zrealizować. Często otwory powietrza nawiewanego i wywiewanego są umieszczone na ścianach. Jeśli powietrze jest przy tym prowadzone przez pomieszczenie wbrew jego własnej tendencji przepływu, wtedy nic się nie zmienia wraz z usytuowaniem otworów do wypływu powietrza; Sytuacja zmienia się natomiast, jeżeli dołem doprowadza się powietrze cieplejsze lub górą powietrze zimniejsze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W pomieszczeniach o niewielkiej wysokości ale dużej rozległości poziomej wietrzenie z góry na dół i z dołu do góry traci sens, natomiast celowe jest wietrzenie poprzeczne. Względy budowlane i inne zmuszają najczęściej do umieszczania otworów powietrznych w górnej części ścian albo w suficie. Określenie wietrzenie od góry do góry, którego niekiedy używa się, jest niewłaściwe. Jeśli powietrze nawiewane jest cieplejsze niż powietrze w pomieszczeniu, wtedy płynie ono wzdłuż sufitu, a więc daje jedynie niewielkie odświeżenie powietrza. Przypadek cieplejszego powietrza nawiewanego jest jednak rzadki i dlatego nie ma specjalnego znaczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dążenie, aby możliwie dobrze wykorzystywać powietrze nawiewane wywołuje pytanie, w jaki sposób doprowadzone świeże powietrze prowadzi do poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu. Dochodzi się tu do dwóch różnych pojęć, które można określić słowami wypieranie zużytego powietrza i rozrzedzanie zużytego powietrza. Pojęcie wypieranie dotyczy powietrza nawiewanego, wprowadzonego szerokim frontem, które tłoczy przed sobą powietrze zużyte i usuwa je z sali. Drugie pojęcie dotyczy zjawiska, przy którym doprowadzenie czystego powietrza i zmieszanie z powietrzem zanieczyszczonym znacznie rozrzedza zanieczyszczenia w powietrzu. Drugi sposób polepszania powietrza tzn. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Przy omawianiu przepływu powietrza w pomieszczeniu, a szczególnie w przypadku pola idealnego przepływu, przyjęto założenie, że powietrze w pomieszczeniu nie ma żadnej własnej tendencji przepływu. Taki pogląd jest słuszny w odniesieniu do bardzo małych pomieszczeń. Im większe jest jednak pomieszczenie, tym bardziej powietrze dąży do swego własnego przepływu, tym bardziej pomieszczenie poddane jest swobodnym przepływom i tym trudniej jest narzucić warunki rozpływu powietrza w pomieszczeniu za pomocą wentylacji mechanicznej. Przyczyną swobodnych przepływów powietrza w pomieszczeniu jest przede wszystkich jednostronne chłodzenie lub ogrzanie, a więc duże okna i cienkie ściany zewnętrzne. W podobny sposób mogą również oddziaływać wewnętrzne źródła ciepła, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W biurach i salach dla zebrań stosuje się zwykle górne doprowadzenie powietrza, kanałami prowadzonymi przez korytarz z wylotami bocznymi, lub przez otwory nawiewne w suficie (podwójny sufit). Nawiew powietrza górą, ewentualnie w połączeniu. z wywiewem powietrza z dolnej strefy pomieszczenia, zapewnia dobre przepłukiwanie pomieszczenia. Ostatnio w takich budynkach stosuje się pojedyncze zespoły w rodzaju szafek albo wnęk okiennych, często połączone z centralnym urządzeniem do przygotowywana części powietrza zewnętrznego. W wydłużonych salach, kinach itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Kosiarkę obsługuje jeden robotnik. Przy przestawieniu kosiarki w pozycję transportową wszystkie przyrządy tnące podnosi się w górę tak samo, – jak i w kosiarkach konnych, a skrzydła ramy przekręca się za główną ramę. Kosiarka ma trzy robocze szybkości: 3,12, 4,90 i 6,55 kin/godz. – i jedną szybkość transportową – 17,5 km/godz. Praca kosiarek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Część roboczą grabi stanowi szeroka drewniana listwa zębami. Listwa ta jest przymocowana do ramion grabi przy pomocy trzech listewek, z których jedna ma kilka otworów na śrubę mocującą. Śrubę wkłada się w odpowiedni otwór, tak aby oba końce listwy z zębami znajdowały się na jednakowej odległości od pomostu. Na czopy obsad ramion grabiowych są nasadzone rolki, które podczas obracania się wału pionowego toczą się po krzywce toru grabiowego. Tor grabiowy w tym miejscu, gdzie grabie opuszczają się przechodząc nad kosą, rozdziela się na dwie odnogi: wewnętrzną i zewnętrzną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Czas trwania odchylenia łapy oporowej odpowiada 1/4-1/5 obrotu wału aparatu wiążącego, przy czym samo odchylenie następuje prawie momentalnie. Jak już. było powiedziane, snopy ze. stołu spadają na nośnik snopów. Nośnik snopów jest zrobiony ze stalowych prętów, lekko wygiętych i umieszczonych równolegle do maszyny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Złożone młocarnie czyszczące. Spośród złożonych młocarń czyszczących najwięcej rozpowszechnione są młocarnie marki MK-ll00 i BDO-34. Młocarń BDO-34 obecnie już nie produkuje się. Ogólny widok młocarni MK-ll00 i jej przekrój. Praca tej młocarni przebiega w sposób następujący: zboże, przeznaczone do omłotu, kładzie się na stół , skąd podaje się je na listwowy samopodawacz (przenośnik) . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘projekty domów drewnianych parterowych’

Powietrze nawiewane

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Pionowe wewnętrzne przewody spustowe i połączone z nimi odgałęzienia prowadzi się przy ścianie lub w odpowiednich bruzdach. Przy przejściach przez ściany wykonuje się otwory nieco większe od średnicy przewodu, a przestrzeń między brzegiem otworu a rurą uszczelnia się materiałem plastycznym, np. tłustą gliną. Powinno się stosować następujące przekroje przewodów pionowych i odgałęzień do nich: od pojedyncze zlewu kuchennego, zmywaka, wanny, umywalki lub pisuaru – 50 mm, – od kilku zlewów kuchennych, wanien, umywalek lub pisuarów -70 mm, – od ustępów spłukiwanych – 100 mm, – od rynien deszczowych z ganków i balkonów – 50-70 mm, – od rynien deszczowych zewnętrznych z dachu – 100-150 mm. Przewody poziome: – od łazienki, pisuarów, zlewów i wpustów kuchennych, wpustów stajennych i piwnicznych – 100 mm, – od ustępów, wpustów podwórzowych oraz przy kilku przewodach połączonych razem – 150 mm, – od wpustów z podwórzy dużych – 200 mm. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries