Pompa ciepła i panele
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Końce płócien ściąga się sprzączkami. Aby płótna pracowały dobrze, należy uważać, by wałki były ustawione równolegle do siebie oraz, by pasy płócien były napięte równomiernie. W przeciwnym wypadku płótno zajmie położenie skośne i listwy przy przesuwaniu się po wałkach będą się łamać. Płótna kurczą się w wilgotnym powietrzu oraz pod wpływem rosy lub deszczu, dlatego przy zmianie pogody trzeba zmieniać napięcie płócien. Po skończonej pracy należy rozluźnić sprzączki płócien lub zdjąć płótno z wałków. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Mechanizm przeniesienia napędu górnego płótna podnośnika wyrównywacza ,i motowidło umieszczone są w przedniej części snopowiązałki. Aparat wiążący otrzymuje napęd od wału ugniataczy z tym, że aparat wiążący zaczyna swą pracę tylko wtedy, gdy zbierze się snop odpowiedniej wielkości i zwartości; a przerywa ją z chwilą związania snopa i zrzucenia go na nośnik snopów. Aparat wiążący jest zmontowany na oddzielnej ramie przymocowanej do głównej ramy snopowiązałki. Na ramie aparatu wiążącego jest umocowany stół ustawiony skośnie. Pod stołem są umieszczone: wał wykorbiony ugniataczy i wał iglicy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Podczas pracy należy skrzynki od czasu do czasu opróżniać, aby uniknąć ich przepełnienia. By ułatwić pracę przy ustawianiu snopów w stygi lub mendle, należy odłożone garście układać rzędami prostopadle do kierunku ruchu maszyny przy pracy kosiarką zapewnia to robotnik zrzucający zboże. W czasie pracy żniwiarek i snopowiązałek zrzucenie następuje Samoczynnie i może być regulowane odpowiednim pedałem. Pielęgnacja maszyn żniwnych polega na systematycznych oględzinach, oczyszczaniu, smarowaniu, kontrolowaniu i dokręcaniu wszystkich połączeń, jak również na usuwaniu wszelkich uszkodzeń zauważonych przy oględzinach. Łożyska szybko obracających się części należy smarować co dwie godziny, resztę łożysk – dwa, trzy razy na dzień. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

PRACA MŁOCARNIAMI Młócić można w obrębie obejścia gospodarstwa i bezpośrednio w polu. W każdym wypadku dla ustawienia młocarni trzeba wybrać równą płaszczyznę zwaną klepiskiem. Na klepisko wybiera się miejsce o twardym gruncie. Po przygotowaniu klepiska ustawia się na nim młocarnię w ten sposób, by wylot słomy pokrywał się z kierunkiem wiatru, ewentualnie nieco odchylał się od niego. Koła młocarni unieruchamia się za pomocą klinów i setągaczy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przystawka składa się z ramy i koła napędowego z wałem. Wały łączą się ze sobą przy pomocy łącznika. Dla koła napędowego wykopuje się dół, aby pas nie zaczepiał o ziemię, jak również dla ułatwienia nakładania pasa. Głębokość dołu powinna być o 10-12 cm większa od promienia koła, a szerokość winna wynosić potrójną szerokość koła. Brzeg dołu od strony maszyny winien być skośny i stopniowo wychodzić na powierzchnię, tak aby pomiędzy dnem dołu a nałożonym pasem była dostatecznie wolna przestrzeń. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Młocarnia wymaga uważnej i dokładnej obsługi. Przede wszystkim należy pilnować, aby wszystkie jej części były w porządku, wszystkie umocowania należycie dociągnięte, a części pracujące i mechanizmy należycie ustawione i uregulowane. Poza bębnem i urządzeniami czyszczącymi szczególną uwagę należy zwrócić na łożyska, przenośniki (transportery), podnośniki (elewatory), pasy i łańcuchy. Należy często oliwić łożyska wałów bębna, wentylatorów i wytrząsacza. Przenośniki i podnośniki, pasy i łańcuchy powinny być prawidłowo napięte. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

KOMBAJNY Do jednofazowego sprzętu zbóż, to znaczy przez wykonanie jednocześnie koszenia, omłotu i czyszczenia ziarna, stosuje się kombajny. Kombajny, w porównaniu z maszynami wykonującymi oddzielnie te czynności (żniwiarki i młocarnie), w znacznym stopniu zmniejszają nakład pracy i czasu. Poza tym straty ziarna przy sprzęcie kombajnem sprowadzają się do minimum, a takie straty, jakie powstają przy wiązaniu snopów i ich przenoszeniu, w ogóle nie mają miejsca. Pierwsza maszyna do jednofazowego sprzętu zboża pojawiła się w ZSRR. Twórcą jej był Andriej Romanowicz Własienko. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

URZĄDZENIE KOMBAJNOW Na polach kołchozów i sowchozów pracują następujące kombajny radzieckiej produkcji: Staliniec 1, Staliniec 6, Kumunar, północny kombajn SKAG-5A i samobieżny S-4. W chwili obecnej przemysł ZSRR produkuje kombajny marek: Staliniec 6 i samobieżny S-4. Kombajn Staliniec 6 jest maszyną przyczepną. Posuwa się ona po polu przy pomocy ciągnika. Wszystkie części pracujące kombajnu napędza silnik ustawiony na ramie kombajnu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W miejscach połączenia przewodów podwórzowych należy budować studzienki rewizyjne. Należy obierać kierunki jak najprostsze. ze względu na koszt wykopów. Zmiany kierunków przewodów muszą być łagodne, osiągane za pomocą krzywek; przy czym promień krzywizny nie powinien być mniejszy niż 10 bądź też 25 średnic dla przewodów drugorzędnych. Przewody należy łączyć pod kątem nie większym niż 45°. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wazony szklane wysokie’

Konce plócien sciaga sie sprzaczkami

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Średnice rur syfonowych powinny wynosić: – przy umywalkach, małych zlewach, pisuarach -:- 40 mm, – przy zlewach, zlewozmywakach, wannach, wpustach podłogowych 50 mm, – przy miskach klozetowych – 100 mm, – przy wpustach w suterenach i piwnicach – 100 mm, I – przy wpustach podwórzowych – 125-150 mm. Piony deszczowe (rynny) otrzymują średnice co najmniej 150 mm. Rury o średnicy 100 mm można stosować tylko dla małych przybudówek; na 1 m2 powierzchni dachu liczy się 1cm- przekroju rury deszczowe], W przypadku kanalizacji ogólnospławnej przybory kanalizacji domowej znajdujące się w piwnicach mogą ulec zalaniu przez wody burzowe, spiętrzone w kanale ulicznym. Dla zabezpieczenia przed zalewem wodami deszczowymi stosuje się różnego rodzaju zamknięcia, np. samoczynne lub uruchamiane ręcznie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries